Katalog » Elektronika samochodowa , układy sterowania

Wydawnictwo

Towar dnia

Systemy wizyjne w samochodach. Rodzaje, budowa, diagnostyka

Systemy wizyjne w samochodach. Rodzaje, budowa, diagnostyka

Teraz 40,01 zł z VAT
zamiast 50,00 zł

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

 • Wydawnictwo: WKiŁ
 • Dostępność: dostępny
 • Ilość stron 460
 • Format B5
 • Język polski

Cena: 67,00 zł z VAT
Stara cena: 69,00 zł

W podręczniku przedstawiono kompleksowo zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki w pojazdach samochodowych, począwszy od przypomnienia podstawowych pojęć z elektryczności, a na omówieniu elektronicznych układów regulacji i sterowania we współczesnych samochodach kończąc. Bez wiedzy o budowie i zasadach działania diody czy tranzystora trudno jest zrozumieć działanie np. elektronicznego zapłonu, a wiedza o analogowym i cyfrowym przekazie danych pozwala na lepsze zrozumienie np. współdziałania układu przeciwblokującego ABS z układem stabilizacji toru jazdy ESP. To tylko wybrane przykłady z bogatego materiału przedstawionego w książce. Spis treści:

  Słowo wstępne

 1. Podstawowe pojęcia z elektryczności

  1.1. Budowa atomu
  1.2. Napięcie
  1.3. Prąd
  1.4. Rezystancja
  1.5. Możliwości wytworzenia napięcia
  1.6. Skutki oddziaływania prądu elektrycznego
  1.7. Przepisy bezpieczeństwa
  1.7.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka
  1.7.2. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem
  1.8. Rodzaje napięcia

 2. Schematy połączeń elektrycznych

  2.1. Części składowe i budowa obwodu elektrycznego
  2.2. Symbole graficzne
  2.3. Schematy ideowe
  2.3.1. Schemat połączeń
  2.3.2. Schemat obwodu
  2.4. Oznaczenia urządzeń elektrycznych
  2.5. Oznaczenia zacisków
  2.6. Rodzaje zestyków

 3. Pomiary miernikiem uniwersalnym

  3.1. Rodzaje mierników
  3.2. Oznaczenia na uniwersalnych miernikach analogowych
  3.3. Oznaczenia na uniwersalnych miernikach cyfrowych
  3.4. Zakresy tolerancji mierników uniwersalnych
  3.4.1. Mierniki analogowe
  3.4.2. Uniwersalne mierniki cyfrowe
  3.5. Pomiar napięcia uniwersalnym miernikiem cyfrowym
  3.6. Pomiar natężenia uniwersalnym miernikiem cyfrowym
  3.7. Pomiar rezystancji uniwersalnym miernikiem cyfrowym
  3.8. Podsumowanie: pomiary napięcia, natężenia i rezystancji

 4. Podstawy elektrotechniki

  4.1. Prawo Ohma
  4.2. Straty napięcia
  4.2.1. Napięcie w zamkniętym obwodzie elektrycznym
  4.2.2. Napięcie w otwartym obwodzie elektrycznym
  4.3. Moc elektryczna
  4.4. Rezystywność przewodnika
  4.5. Połączenia równoległe i szeregowe
  4.5.1. Połączenie szeregowe
  4.5.2. Połączenie równoległe
  4.5.3. Przegląd
  4.6. Obwody mieszane
  4.6.1. Rozszerzone połączenia szeregowe
  4.6.2. Rozszerzone połączenie równoległe
  4.7. Dzielnik napięcia, potencjometr
  4.7.1. Nieobciążony dzielnik napięcia
  4.7.2. Obciążony dzielnik napięcia
  4.8. Rezystory zależne od temperatury
  4.8.1. Rezystory PTC
  4.8.2. Rezystory NTC
  4.8.3. Rezystory zależne od temperatury (w samochodach)
  4.9. Kondensator
  4.9.1. Kondensator jako magazyn ładunków elektrycznych
  4.9.2. Kierunek przepływu prądu
  4.9.3. Budowa
  4.9.4. Zasada działania
  4.9.5. Przebieg ładowania i rozładowania
  4.9.6. Kondensator w obwodzie prądu przemiennego
  4.9.7. Kondensator jako element przeciwzakłóceniowy w samochodzie
  4.10. Indukcyjność
  4.10.1. Magnetyzm
  4.10.2. Indukcja magnetyczna
  4.10.3. Cewka
  4.10.3.1. Samoindukcja po włączeniu cewki
  4.10.3.2. Samoindukcja po odłączeniu cewki
  4.10.4. Transformator
  4.10.5. Przekaźnik
  4.10.5.1. Zasada działania
  4.10.5.2. Rodzaje przekaźników
  4.10.5.3. Budowa przekaźnika kontaktronowego
  4.10.5.4. Przykłady zastosowań przekaźników kontaktronowych w samochodzie

 5. Podstawowe elementy elektroniczne

  5.1. Dioda
  5.1.1. Dioda jako zawór elektryczny
  5.1.2. Sprawdzanie diody
  5.1.3. Zastosowanie diody jako prostownika prądu przemiennego
  5.1.4. Układ mostkowy w prądnicy prądu trójfazowego
  5.1.5. Dioda do rozłączania obwodu elektrycznego
  5.1.6. Dioda do ograniczania napięcia wzbudzenia
  5.1.7. Oznaczanie diod
  5.2. Dioda Zenera
  5.2.1. Właściwości
  5.2.2. Dioda Zenera w przekaźniku ochrony przepięciowej
  5.2.3. Dioda Zenera jako dioda prostująca w prądnicy trójfazowej
  5.3. Dioda świecąca (LED)
  5.3.1. Właściwości
  5.3.2. Budowa
  5.3.3. Przykłady zastosowania
  5.3.4. Fotorezystor (LDR)
  5.4. Tranzystor
  5.4.1. Funkcje
  5.4.2. Tranzystor jako element sterowalny
  5.4.3. Porównanie tranzystora z przekaźnikiem
  5.4.4. Funkcje sprawdzania i kontroli
  5.4.5. Wskaźnik zużycia hamulcowych wkładek ciernych
  5.4.6. Tranzystor jako wzmacniacz
  5.4.7. Układ Darlingtona
  5.4.8. Wtórnik emiterowy
  5.4.9. Opóźnienie wyłączania
  5.4.10. Bistabilny układ relaksacyjny
  5.4.11. Monostabilny układ relaksacyjny (opóźnienie wyłączania)
  5.4.12. Monostabilny układ relaksacyjny (opóźnienie włączania)
  5.4.13. Niestabilny układ relaksacyjny
  5.4.14. Współczynnik trwania impulsu
  5.4.15. Przerzutnik Schmitta

 6. Analiza systemowa i schematy przepływu sygnałów

  6.1. Analiza funkcjonalna
  6.2. Samochód jako system
  6.3. Schemat przepływu sygnałów

 7. Podstawy techniki cyfrowej

  7.1. Sygnały analogowe i cyfrowe
  7.2. Zasada przekazu analogowego
  7.2.1. Problemy przekazu analogowego
  7.2.2. Przykłady przekazu analogowego
  7.3. Logika podstawowych połączeń cyfrowych
  7.4. Przegląd podstawowych funkcji logicznych
  7.5. Element logiczny przetwarzający dane
  7.5.1. Poziom sygnału
  7.5.2. Poziom sygnału w samochodzie
  7.6. Podstawowe funkcje logiczne
  7.6.1. Iloczyn logiczny
  7.6.2. Suma logiczna
  7.6.3. Negacja logiczna
  7.6.4. Podsumowanie
  7.6.5. Używane skróty
  7.6.6. Wybrane symbole graficzne elementów logicznych
  7.6.7. Przykład
  7.7. Złożone elementy logiczne
  7.8. System dwójkowy

 8. Transmisja danych w samochodzie

  8.1. Przykłady
  8.2. Przetwarzanie informacji w urządzeniu sterującym
  8.3. Przetwornik analogowo-cyfrowy
  8.4. Połączenia wtykowe słabym punktem układu
  8.5. Transmisja danych za pomocą magistrali
  8.6. Samodiagnoza
  8.6.1. Nadzorowanie czujnika ( np. temperatury cieczy chłodzącej)
  8.6.2. Nadzorowanie nastawnika (np. regulatora biegu jałowego)

 9. Sterowanie i regulacja

  9.1. Różnica pomiędzy sterowaniem i regulacją
  9.1.1. Łańcuch sterowania
  9.1.2. Obwód regulacji
  9.2. Sterowanie
  9.2.1. Definicja sterowania
  9.2.2. Ogniwa łańcucha sterowania
  9.2.3. Wielkości wejściowe i wyjściowe łańcucha sterowania
  9.2.4. Rodzaje sterowania według rodzaju sygnału
  9.2.5. Sterowanie binarne
  9.2.6. Sterowanie analogowe
  9.2.7. Sterowanie cyfrowe
  9.2.8. Rodzaje sterowania według przetwarzania sygnału
  9.3. Regulowanie
  9.3.1. Człowiek, jako regulator w obwodzie regulacji
  9.3.2. Definicja regulacji
  9.3.3. Schemat blokowy obwodu regulacji
  9.3.4. Części składowe układu regulacji
  9.3.5. Obwód regulacji
  9.3.6. Rodzaje regulatorów
  9.3.7. Stany przejściowe
  9.3.8. Regulacja prądu
  9.3.9. Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego
  9.3.10. Odpowietrzanie zbiornika paliwa
  9.4. Adaptacyjne układy regulacji
  9.4.1. Adaptacja na przykładzie regulacji lambda
  9.4.2. Problemy diagnostyczne wynikające z adaptacji

 10. Oscyloskop warsztatowy

  10.1. Analogowe i cyfrowe przedstawianie sygnałów
  10.2. Sprzężenia DC / AC
  10.3. Oś Y
  10.4. Oś X
  10.5. Impuls wyzwalający
  10.5.1. Poziom impulsu wyzwalającego
  10.5.2. Zbocze impulsu wyzwalającego
  10.6. Obrazy typowych sygnałów z czujników
  10.7. Sprawdzanie prądnicy
  10.7.1. Sygnały harmoniczne
  10.7.2. Wpływ rodzaju sprzężenia na obraz
  10.7.3. Przykłady usterek wykrytych podczas testu prądnicy

 11. Samochodowe układy elektroniczne

  11.1. Zasada działania
  11.2. Sygnały wejściowe i wyjściowe
  11.3. Urządzenia sterujące z samodiagnozowaniem
  11.4. Podstawowe zasady postępowania z układami elektronicznymi
  11.5. Wskazówki diagnostyczne

 12. Układy zapłonowe

  12.1. Bezstykowe sterowanie zapłonu
  12.1.1. Zalety
  12.1.2. Budowa i działanie
  12.1.3. Indukcyjne wyzwalanie sygnału w zapłonie tranzystorowym
  12.1.4. Emitowanie sygnału przez czujnik Halla
  12.1.5. Wykrywanie usterek zapłonu sterowanego bezstykowo
  12.2. Zapłon elektroniczny
  12.2.1. Schemat funkcjonalny z wejściami i wyjściami urządzenia sterującego
  12.2.2. Najważniejsze sygnały wejściowe do obliczania KWZ
  12.2.3. Dodatkowe sygnały wejściowe
  12.2.4. Sygnały wyjściowe oraz wskazówki przy wykrywaniu usterek
  12.3. Zapłon całkowicie elektroniczny
  12.3.1. Budowa i zalety statycznego rozdzielania wysokiego napięcia
  12.3.2. Statyczny rozdział wysokiego napięcia przez cewki dwubiegunowe
  12.3.3. Informacja zwrotna o prądzie zapłonu w zapłonie statycznym
  12.3.4. Wskazówki dotyczące wykrywania usterek

 13. Układy wtryskowe

  13.1. Wtrysk ciągły (K-Jetronic)
  13.1.1. Opis funkcji i części składowych układu
  13.1.2. Elementy składowe i ich funkcje
  13.1.3. Dodatkowe, elektrycznie sterowane elementy układu
  13.1.4. Schemat elektryczny
  13.1.5. Układ K-Jetronic z regulacją lambda
  13.2. Układ KE-Jetronic
  13.2.1. Różnice w stosunku do układu K-Jetronic
  13.2.2. Sygnały wejściowe i ich znaczenie dla sterowania elektronicznego
  13.2.3. Regulacja dawki wtrysku przez elektrohydrauliczny nastawnik ciśnienia
  13.3. Wtrysk przerywany (L-Jetronic)
  13.3.1. Ogólny opis działania układu
  13.3.2. Elementy składowe i ich funkcje
  13.3.3. Funkcje urządzenia sterującego
  13.3.4. Ogólny schemat elektryczny układu
  13.4. Układ Mono-Jetronic
  13.4.1. Obwód zasilania paliwem
  13.4.2. Sygnały wejściowe dla ustalenia warunków eksploatacji
  13.4.3. Działanie urządzenia sterującego, sygnały wyjściowe
  13.5. Regulacja lambda
  13.5.1. Adaptacja składu mieszanki
  13.5.2. Budowa i działanie sondy lambda
  13.5.3. Sonda lambda z wkładem z dwutlenku tytanu
  13.6. Regulowane elektronicznie układy wtryskowe w silnikach wysokoprężnych
  13.6.1. Wiadomości ogólne, przegląd układu
  13.6.2. Sygnały wejściowe i ich wpływ na działanie układu
  13.6.3. Sterowanie różnymi pompami wtryskowymi i pozostałe sygnały wyjściowe
  13.6.4. Wtrysk bezpośredni w silnikach wysokoprężnych
  13.6.4.1. Promieniowe rozdzielaczowe pompy wtryskowe
  13.6.4.2. Układy z pompowtryskiwaczami (UIS) i indywidualnymi pompami wtryskowymi
  13.6.4.3. Zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail

 14. Zintegrowane układy wtryskowo-zapłonowe (Motronic)

  14.1. Informacje ogólne
  14.2. Funkcje dodatkowe w różnych rozwiązaniach Motronic
  14.3. Układ Motronic M3.3

 15. Układy regulacji i sterowania dynamiki jazdy

  15.1. Układ przeciwblokujący (ABS)
  15.1.1. Podstawowe funkcje i ogólna budowa układu ABS
  15.1.2. Czujniki prędkości obrotowej kół
  15.1.3. Układ zamknięty z zaworami elektromagnetycznymi 3/3
  15.1.4. Układ otwarty z zaworami elektromagnetycznymi 2/2
  15.1.5. Układ zamknięty z zaworami elektromagnetycznymi 2/2
  15.1.6. ABS w motocyklach
  15.2. Układ przeciwpoślizgowy (ASR)
  15.2.1. Układ przeciwpoślizgowy z zaworami elektromagnetycznymi 3/3
  15.2.2. Układ przeciwpoślizgowy z zaworami elektromagnetycznymi 2/2
  15.3. Układ stabilizacji toru jazdy
  15.3.1. Opis układu stabilizacji toru jazdy
  15.3.2. Sygnały wejściowe i wyjściowe
  15.4. Regulowane blokady mechanizmu różnicowego
  15.4.1. Sygnały wejściowe i wyjściowe w urządzeniu sterującym
  15.4.2. Blokady elektrohydrauliczna i elektromagnetyczna
  15.4.3. Obwód elektryczny elektromagnetycznej blokady w układzie napędowym czterech kół
  15.5. Elektroniczna regulacja amortyzatorów

 16. Układy bezpieczeństwa biernego

  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Budowa i działanie przednich poduszek gazowych
  16.3. Nadzorowanie układu i przepisy bezpieczeństwa
  16.4. Boczne poduszki gazowe
  16.5. Kurtyny gazowe
  16.6. Pirotechniczne napinacze pasów
  16.7. Poduszka kompaktowa (eurobag)
  16.8. Przykład kompletnego układu

 17. Układy ochrony przed kradzieżą

  17.1. Elektroniczne zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem
  17.1.1. Zabezpieczenie z transponderem przed uruchomieniem samochodu
  17.1.2. Montaż immobilizera w samochodzie nie zabezpieczonym fabrycznie
  17.2. Instalacje alarmowe
  17.2.1. Ogólny opis układu
  17.2.2. Sygnały wejściowe i elementy składowe instalacji
  17.2.3. Sygnały wyjściowe i schemat elektryczny instalacji alarmowej

 18. Układy zwiększające komfort jazdy

  18.1. Sterowanie ogrzewania i klimatyzacji
  18.1.1. Opis działania i budowa układu
  18.1.2. Zasada działania klimatyzacji
  18.1.3. Sygnały wejściowe
  18.1.4. Sygnały wyjściowe i sposób działania
  18.1.5. Schemat ideowy
  18.2. Elektroniczne sterowanie skrzynki przekładniowej
  18.2.1. Opis układu
  18.2.2. Sygnały wejściowe i wyjściowe
  18.3. Elektroniczne sterowanie sprzęgła
  18.4. Regulacja prędkości jazdy
  18.4.1. Opis działania układu
  18.4.2. Elementy składowe, sygnały wejściowe i wyjściowe
  18.5. Elektroniczny pomiar odległości (asystent parkowania)
  18.6. Centralne blokowanie drzwi
  18.6.1. Centralne blokowanie drzwi z nastawnikami pneumatycznymi
  18.6.2. Centralne blokowanie drzwi z nastawnikami elektrycznymi
  18.7. Elektryczne sterowanie szyb
  18.8. Elektryczne sterowanie dachu
  18.9. Elektryczne ustawianie lusterek zewnętrznych
  18.10. Elektryczna regulacja siedzenia
  18.11. Elektryczna regulacja siedzenia i lusterek z pamięcią ustawienia
  18.12. Elektryczna regulacja położenia kolumny kierownicy

 19. Sieć połączeń

  19.1. Definicja problemu
  19.2. Budowa modułowa
  19.3. Systemy wymiany danych
  19.3.1. Wprowadzenie
  19.3.2. Systemy wymiany danych
  19.3.3. Przebieg komunikacji
  19.4. Przykład systemu z siecią transmisji szeregowej

  Materiały źródłowe

  Źródła ilustracji
   Wykaz używanych skrótów 

weryfikator

weryfikator

Dopisz się do naszego NEWSLETTERA i bądź na bieżąco z ofertą sklepu

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

:: Wybierz grupę ::