Wydawnictwo

Towar dnia

Systemy wizyjne w samochodach. Rodzaje, budowa, diagnostyka

Systemy wizyjne w samochodach. Rodzaje, budowa, diagnostyka

Teraz 40,01 zł z VAT
zamiast 50,00 zł

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014r.

Zmieniłeś zdanie i chcesz oddać zakupy do sklepu? W Boruta Motors nie ryzykujesz. Jako konsument, masz prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Będziemy wdzięczni, jeśli zwrócisz go w oryginalnym opakowaniu producenta.

 

JAK DOKONAĆ ZWROTU ZAKUPÓW?

 

1. Jeśli zdecydowałeś się na zwrot, wypełnij formularz umieszczony poniżej.

2. W informacji zwrotnej wysłanej na podany w zgłoszeniu adres mailowy otrzymasz informację o rodzaju spedytora z którym powinieneś się skontaktować w celu nadania paczki, adres na jaki należy wysłać zwracany produkt i unikalny numer identyfikacyjny RMA, który ułatwi nam przyjęcie zwrotu i rozliczenia. 

3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki mamy zwrócić zapłatę.

4. Zwrot zakupów odbywa się na koszt Klienta. Aby usprawnić proces zwrotu, możesz wysłać paczkę na koszt Boruta Motors a my potrącimy równowartość tych kosztów przy korekcie dokumentu zakupu. 

5. W ciągu 7 dni roboczych dokonamy sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione wymagania, wystawimy i wyślemy na Twój adres mailowy elektroniczną fakturę korygującą. Po jej akceptacji, w ciągu 7 dni roboczych, dokonamy zwrotu zapłaty na wskazane konto.

Jeśli planujesz kolejne zakupy w naszym sklepie, możesz zablokować na swoim Koncie Klienta zwracaną kwotę i wykorzystać ją przy kolejnych zakupach.

 

WARUNKI ZWROTU ZAKUPÓW

Zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 14 dni od dostarczenia. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z zapisem danych itp. oraz produkty szybko psujące np. artykuły spożywcze. 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Przesyłkę nadaj na adres:

BORUTA MOTORS PAWEŁ KŁOBUKOWSKI

09-450 WYSZOGRÓ,UL.RĘBOWSKA 66


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodę.

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub na twoje wyraźne zlecenie został wygenerowany indywidualny kod dla danego programu.

9.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia .


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Boruta Motors Auto Sklep Paweł Kłobukowski  09-450 Wyszogród ,ul.Rębowska 66 sklep.autodataJa ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Nr konta bankowego ?????????????????????????????????.

 

 

. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep.autodata.pl ,Boruta Motors  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklep.autodata.pl . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu ?gwarancja? znajduje się informacja ?serwis Boruta Motors?, produkt należy odesłać na adres magazynu Boruta Motors.

 Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Boruta Motors . Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w sklep.autodata.pl  pod hasłem Gwarancja na produkty w zakładce ?Pomoc?.

 

14. Boruta Motors  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Boruta Motors.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Boruta Motors  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Boruta Motors  albo Boruta Motors  nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Boruta Motors  rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Boruta Motors nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Boruta Motors. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu ?zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik  do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Boruta Motors  i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres  Boruta Motors w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia.  Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Boruta Motors , na swój koszt.

 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep.autodata.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep.autodata.pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Boruta Motors  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w sklep.autodata.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklep.autodata.pl . Adres e-mail będzie przetwarzany przez Boruta Motors  a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Boruta Motors .

 

22. Boruta Motors  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.autodata.pl  Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Boruta Motors , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.autodata.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w sklep.autodata.pl   licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Boruta Motors.

 

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Boruta Motors w ramach sklep.autodata.pl  będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?. 

Kupiłem produkt na dane firmy, ale chciałbym go zwrócić. Jak mogę to zrobić?

Niestety polskie prawo nie daje możliwości zwrotu produktów zakupionych przez firmę. Prawo do zwrotu przysługuje tylko konsumentom, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

  Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014r.

WARUNKI OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy firmy Boruta Motors, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.autodata.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu poprzez składanie zamówień online.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Boruta Motors są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Boruta Motors na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Boruta Motors zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Boruta Motors, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Boruta Motors.
10. Podany koszt wysyłki obejmuje też koszt pakowania i obsługi wysyłki.

 

REKLAMACJE
10. Towary oferowane w Internetowej Księgarni Motoryzacyjnej są objęte gwarancją producenta.
11. Jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany, można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku
Zwracany towar prosimy odesłać pocztą wraz z otrzymaną fakturą z informacją "zwrot". Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie zwracamy natomiast kosztów przesyłki.
12.W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą Boruta Motors 09-450 Wyszogród ul.Rębowska 66 - drogą elektroniczną adres sklep@boruta.biz lub telefoniczna tel 024/2311006 fax 024/2311615 adres do korespondencji Boruta Motors 09-450 Wyszogród ul.Rębowska 66 . W przypadku reklamacji proszę załączyć opis z podaniem przyczyny reklamacji . Wysyłka przez Polską Pocztę paczka ekonomiczna. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszty ich odesłania ponosi Klient.
Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

WYSYŁKA ZA GRANICĘ
Wysyłka za granicę jest możliwa, ale tylko po wpłynięciu pieniędzy na konto. Nie wysyłamy za granicę za zaliczeniem.
W przypadku tego typu wysyłki. Proszę złożyć zamówienie w sklepie internetowym. W polu uwagi proszę dopisać dokąd ma być zrobiona wysyłka. Wyliczymy dokładnie koszty wysyłki dla danej paczki i danego kraju. Na wpłatę na konto będziemy oczekiwać dopiero po przedstawieniu kosztów wysyłki i uzgodnieniu wszystkich warunków. Jeśli koszty wysyłki będą dla Państwa nie do zaakceptowania to zamówienie anulujemy.

Sprzedaż na Raty
W naszym sklepie jest dostępna sprzedaż na raty. Sprzedaż oferujemy w systemie Żagiel.
W sklepie wybierasz towar , jak zwykłe zakupy. Na koniec wypełniasz swoje dane i wybierasz zakup na raty.
My dla Żagla potwierdzamy że towar jest dostępny i zarezerwowany czeka na dopełnienie formalności.
Żagiel kontaktuje się z tobą i podpisujesz stosowne dokumenty albo przez kuriera lub udając się do najbliższego biura Żagiel.
Jak żagiel nam potwierdzi dopełnienie formalności wysyłamy towar. 

Ostrzeżenie o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz w celach reklamowo-statystycznych. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania/dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z zasadami wykorzystania cookies na witrynie sklepu. Znajdziesz tu wyjaśnienie, czym są ciasteczka (cookies), do czego służą prowadzącym sklep i klientom. Korzystanie ze stron sklepu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików typu cookies w celach realizacji usług oraz w celach reklamowo-statystycznych. Możesz zmienić ustawienia przchowywania cookies w swojej przeglądarce dla wszystkich stron w internecie, lub wybranych. Możesz w ten sposób zablokować ciasteczka dla witryny www.autodata.pl. Prosimy tylko pamiętać, że część funkcjonalności naszej strony może nie działać wówczas poprawnie. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl

Dopisz się do naszego NEWSLETTERA i bądź na bieżąco z ofertą sklepu

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

:: Wybierz grupę ::