Katalog » Podręczniki dla szkół

Wydawnictwo

Towar dnia

Autodata Demo  -AUTODATA D&R Demo Online 3

Autodata Demo -AUTODATA D&R Demo Online 3

Teraz 149,00 zł z VAT
zamiast 3 100,01 zł

Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B

  • Wydawnictwo: WKiŁ
  • Dostępność: Chwilowy brak towaru
  • Ilość stron 320
  • Format B5 (165x238 mm)
  • Rok wydania 2015
  • Język polski

Cena: 49,70 zł z VAT
Stara cena: 54,60 zł

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku przedstawiono wszystkie informacje niezbędne do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Opisano źródła i zakres obowiązywania międzynarodowych i krajowych przepisów o ruchu drogowym, zasady ruchu drogowego, technikę kierowania i obsługę pojazdu oraz zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy.
Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12, jak również wszyscy zainteresowani uzyskaniem prawa jazdy kategorii B.
W podręczniku uwzględniono najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od stycznia 2016 r.
Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 30/2014

Spis Treści;
Do Czytelnika 6
Część I  Wprowadzenie
1. Źródła i zakres obowiązywania przepisów ruchu drogowego 7
1.1. Źródła przepisów 7
1.1.1. Międzynarodowe przepisy ruchu drogowego 7
1.1.2. Polskie przepisy ruchu drogowego 11
1.2. Zakres obowiązywania przepisów prawa o ruchu drogowym 12
1.3. Sprawdzenie wiadomości 13
2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym 14
2.1. Wypadki drogowe i ich główne przyczyny 14
2.2. Alkohol i inne środki farmakologiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego 16
2.3. Sprawdzenie wiadomości 20
Część II   Zasady ruchu drogowego
3. Podstawowe pojęcia prawa o ruchu drogowym 23
4. Ogólne zasady ruchu drogowego 30
4.1. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym 30
4.2. Nadrzędność stosowania się do poleceń i sygnałów 31
4.3. Osoby uprawnione do dawania poleceń i sygnałów 32
4.4. Znaki i sygnały drogowe 34
4.5. Przepisy porządkowe 34
4.6. Sprawdzenie wiadomości 35
5. Przepisy o ruchu pojazdów 36
5.1. Zasady ogólne 36
5.1.1. Podstawowe zasady ruchu prawostronnego 36
5.1.2. Postępowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym 38
5.2. Podstawowe manewry 40
5.2.1. Włączanie się do ruchu 40
5.2.2. Cofanie 42
5.2.3. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 43
5.2.4. Zawracanie 47
5.2.5. Omijanie 49
5.2.6. Wymijanie 51
5.2.7. Wyprzedzanie 52
5.2.8. Hamowanie 56
5.3. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i pieszych na drodze 59
5.3.1. Zasady korzystania z dróg przez pieszych 59
5.3.2. Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych 60
5.4. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i rowerzystów na drodze 64
5.4.1 Zasady korzystania z dróg przez rowerzystów 64
5.4.2. Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów 65
5.5. Przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwo przejazdu 66
5.6. Ruch pojazdów na przejazdach kolejowych i tramwajowych 79
5.7. Zatrzymanie i postój pojazdu 81
5.8. Prędkość jazdy 86
5.9. Używanie świateł zewnętrznych 89
5.10. Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych 92
5.11. Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 92
5.12. Ruch pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych 93
5.13. Ruch pojazdów w strefach zamieszkania 94
5.14. Ruch pojazdów na drogach wewnętrznych 95
5.15. Holowanie pojazdu silnikowego 96
5.16. Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym 98
5.17. Pojazdy przewożące dzieci lub młodzież oraz autobusy szkolne 99
5.18. Pojazdy do nauki jazdy 101
5.19. Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne 101
5.20. Pojazdy używane do wykonywania prac na drodze 103
5.21. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne 104
5.22. Sygnalizowanie obecności pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 105
5.23. Jazda pojazdów w zorganizowanych kolumnach 105
5.24. Używanie pojazdów w ruchu drogowym 106
5.25. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep 108
5.26. Przewóz osób 112
5.27. Sprawdzenie wiadomości 114
6. Znaki i sygnały drogowe 118
6.1. Znaczenie i podział 118
6.2. Znaki drogowe pionowe 118
6.2.1. Znaki ostrzegawcze 119
6.2.2. Znaki zakazu 128
6.2.3. Znaki nakazu 138
6.2.4. Znaki informacyjne 141
6.2.5. Znaki kierunku i miejscowości 153
6.2.6. Znaki uzupełniające 156
6.3. Znaki drogowe poziome 159
6.4. Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 165
6.5. Sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem 172
6.6. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze 173
6.7. Sprawdzenie wiadomości 174
7. Warunki techniczne i rejestracja pojazdów 176
7.1. Warunki podstawowe 176
7.2. Wyposażenie pojazdów 178
7.3. Badania techniczne pojazdów 185
7.4. Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu 187
7.5. Zatrzymywanie i zwracanie dowodu rejestracyjnego 191
7.6. Sprawdzenie wiadomości 192
8. Kierujący i kontrola ruchu drogowego 194
8.1. Warunki uzyskania uprawnień do kierowania 195
8.2. Prawa jazdy kategorii B oraz B+E 196
8.3. Zatrzymywanie, cofanie i przywracanie prawa jazdy 198
8.4. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami 201
8.5. Kontrola ruchu drogowego 202
8.6. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 212
8.7. Usuwanie, przemieszczanie i blokowanie pojazdów 213
8.8. Sprawdzenie wiadomości 215
Część III   Technika kierowania i obsługa pojazdu
9. Wstęp do kierowania samochodem 217
9.1. Urządzenia do sterowania i kontroli samochodu 217
9.2. Przygotowanie do jazdy 230
9.3. Uruchamianie silnika 234
9.4. Sprawdzenie wiadomości 237
10. Podstawowe manewry 238
10.1. Ruszanie do przodu na jezdni poziomej i na wzniesieniu 238
10.2. Jazda do tyłu 239
10.3. Zatrzymywanie i postój 241
10.4. Parkowanie równoległe, prostopadłe i skośne 241
10.5. Wyprzedzanie 245
10.6. Zawracanie 247
10.7. Sprawdzenie wiadomości 248
11. Technika jazdy samochodem 250
11.1. Przejeżdżanie zakrętów 250
11.2. Pokonywanie wzniesień i spadków drogi 252
11.3. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych 253
11.4. Jazda z przyczepą 257
11.5. Jazda ekonomiczna 258
11.6. Sprawdzenie wiadomości 260
12. Bieżąca obsługa samochodu 261
12.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obsługi samochodu 261
12.2. Zakres obsługi codziennej 262
12.3. Opis czynności obsługi codziennej 263
12.3.1. Codzienna obsługa silnika 263
12.3.2. Codzienna obsługa podwozia 268
12.3.3. Codzienna obsługa nadwozia 277
12.4. Sprawdzenie wiadomości 278
Część IV   Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadku drogowym
13. Udzielanie pomocy na miejscu wypadku 279
13.1. Przebieg udzielania pomocy 279
13.2. Sprawdzenie wiadomości 280
14. Czynności pierwszej pomocy 281
14.1. Podstawowe czynności ratownicze 281
14.2. Sprawdzenie wiadomości 291
Dodatek. Egzamin na prawo jazdy kategorii B 293
Źródła przepisów 299
Słowniczek podstawowych pojęć ruchu drogowego 301

weryfikator

weryfikator

Dopisz się do naszego NEWSLETTERA i bądź na bieżąco z ofertą sklepu

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

:: Wybierz grupę ::